Залеський Станіслав-Стефа Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Залеський Станіслав-Стефа Йосипович

ЗАЛЕ́СЬКИЙ Станіслав-Стефан Йосипович (22. 07(03. 08). 1858, Варшава – 1923) – бальнеолог, хімік, біохімік. Закін. Варшав. (1881), навч. у Дерпт. (нині м. Тарту, Естонія) ун-тах. 1880 отримав золоту медаль за експерим. конкурсну роботу з хірург. анатомії «Проверка Боннетовских опытов на суставах тазобедренном и коленном» («Варшавские университетские известия», 1882). Від 1883 – асист. каф. фармакології і патол. хімії Дерпт. фармакол. ін-ту; від 1885 – приват-доц. каф. фіз. хімії, кліматології і мінералогії, від 1887 – інститут. лікар Дерпт. ветеринар. ін-ту. 1886 захистив доктор. дис. «Исследования над печенью. І. Железо печени». 1887–88 – співред. мед. словника (з рос. термінології та контролю хім. формул), що виходив у Лондоні та Відні. Від 1888 – ординар. проф. каф. заг. хімії, 1893–94 – зав. каф. мед. хімії Томського ун-ту (Росія), водночас був чл. його правління. Від 1894 мешкав у С.-Петербурзі: 1897–1901 – зав. каф. заг. та аналіт. хімії жін. мед. ін-ту, ред. ж. «Рецепт». 1903–06 – дир. курорту Слов’ян. мінерал. води (нині Донец. обл.). 1908–17 очолював Польс. союз лікарів та природодослідників у Петрограді (нині С.-Петербург). Наук. дослідж. пов’язані із вивченням Сибіру в клімат., гідрохім. та бальнеол. відношеннях. Вивчав Боржом. мінерал. води. Відкрив орган. залізовмісну сполуку в печінці – феритин. Його працю «О нецелесообразности серебряных трахеотомических канюль» («Медицинское обозрение», 1888, вып. 8) перекладено майже на всі європ. мови.

Пр.: Значение химии для культуры и человечества: Метод ее преподавания. Томск, 1888; Сибирские минеральные воды и грязи. І. Озеро Ингол: Мед.-топогр.-хим. исследование. Томск, 1891; К вопросам о мерзлой почве и ледяных слоях в Сибири // Тр. Томского об-ва естествоиспытателей и врачей. 1894; Гидролого-химические исследования минерального источника «Нарзан» и некоторых смежных с ним вод в Кисловодске. С.-Петербург, 1896; Главные результаты бальнео-химических исследований, произведенных летом 1897 г. в Черноморской губернии по рекам Мацесте и Агуру и по системе реки Мзымты. С.-Петербург, 1898; Славянские минеральные воды и грязи: Краткий обзор к сезону 1904 г. Славянск, 1904; Славянские минеральные воды и грязи: Краткий обзор к сезону 1905 г. Славянск, 1905; Полный лечебник. Москва, 1906; Необходимость возрождения народной школы в области физического образования // Гигиена и сан. дело. 1914. № 1.

Лит.: Краткий очерк жизни и трудов С. И. Залесского. С.-Петербург, 1906; Федорова Т. С., Тенисова Г. В. С. И. Залесский – первый биохимик в Сибири // Сб. науч. работ санитар. ф-та Томского мед. ин-та. Томск, 1956. Вып. 25.

А. М. Колесніченко, С. Ф. Фоміних


Покликання на статтю
А. М. Колесніченко, С. Ф. Фоміних . Залеський Станіслав-Стефа Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14742 (дата звернення: 15.04.2021)