Залізняк Леонід Львович — Енциклопедія Сучасної України

Залізняк Леонід Львович

ЗАЛІЗНЯ́К Леонід Львович (19. 01. 1951, Київ) – археолог. Д-р істор. н. (1989), проф. (2000). Закін. Київ. ун-т (1977). Від 1972 працює в Ін-ті археології НАНУ (Київ): від 2000 – зав. відділу археології кам’яного віку; водночас від 1994 – н. с. Ін-ту українознавства Київ. ун-ту; також викладає у Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія» (від 2000 – кер. першої в Україні магістер. програми з археології). Наук. дослідження: розкопки стоянок кам’яної доби; матеріал. культура та спосіб життя у пізньому палеоліті, мезоліті, неоліті; походження індоєвропейців і їх археол. відповідники на тер. України; україногенез.

Пр.: Охотники на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита. К., 1989; The Swidrian Reindeer-Hunters of Eastern Europe. Berlin, 1995; Від склавинів до української нації: Курс лекцій. К., 1997; Фінальний палеоліт північного заходу Східної Європи. К., 1999; Походження українців: між наукою та ідеологією. К., 2008.

С. В. Конча

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
С. В. Конча . Залізняк Леонід Львович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14771 (дата звернення: 18.04.2021)