Кузнецова Світлана Анатоліївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кузнецова Світлана Анатоліївна

КУЗНЕЦО́ВА Світлана Анатоліївна (31. 08. 1976, м. Мелітополь Запоріз. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2009). Закін. Севастоп. тех. ун-т (1998), де й працювала 1999–2005; від 2005 – у Таврій. агротехнол. ун-ті (Мелітополь): 2009–10 – зав. каф. бухгалтер. обліку і аудиту; від 2010 – зав. каф. фінансів і банків. справи Дніпроп. ун-ту економіки та права; водночас від 2003 – дир. аудитор. фірми «МІНІМАКС-АУДИТ» (Мелітополь). Запропонувала нове комплексне вирішення на­ук. проблеми обґрунтування кон­цепції й розроблення теор., ме­тодол. і організац. засад забезпечення синергії облік. інформації в упр. діяльністю суб’єктів господарювання; розробила ме­тод. підходи і практичні рекомендації щодо вдосконалення існуючих методик обліку й аналізу дебітор. заборгованості в умовах антикриз. регулювання фінанс.-госп. стану підпр-ва.

Пр.: Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика. Мелітополь, 2007; Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів гос­подарювання. Мелітополь, 2008; Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. Мелітополь, 2008; Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення «еконо­міки знань» в Україні. Мелітополь, 2010; Фінансова система та інформатизація суспільства: взаємозв’язок та особли­вості розвитку // Європ. вектор екон. розвитку. 2010. № 2(9).

В. М. Вареник

Статтю оновлено: 2014