Залозецький-Сас Володимир Романович — Енциклопедія Сучасної України

Залозецький-Сас Володимир Романович

ЗАЛОЗЕ́ЦЬКИЙ-САС Володимир Романович (10. 07. 1896, Львів – 12. 10. 1959, м. Ґрац, Австрія) – мистецтвознавець. Син Романа, онук Василя Залозецьких-Сасів. Д-р філософії (1919). Дійс. чл. Істор.-правн. секції Львів. богослов. наук. т-ва (1932), НТШ (1947) та візант. комісії Австр. АН, чл.-кор. Катол. академії у Відні, Міжнар. візант. комісії в Парижі, Швейцар. ін-ту історії мист-в. Навч. у Віден. ун-ті (1914–19), у М. Дворжака. Габілітувався 1924 в УВУ (Прага) під кер-вом В. Антоновича, де став доц. 1926 запрош. на каф. історії мист-ва Укр. наук. ін-ту в Берліні. Здійснив кілька наук.-дослідн. подорожей до Стамбула, Малої Азії, Угорщини, Польщі та Італії. 1928–34 як надзвич. проф. Укр. греко-катол. богослов. академії у Львові викладав християн. археологію та історію церк. мист-ва. Разом зі студентами розпочав видавн. діяльність, 1939 вийшло єдине число ж. «Мистецтво й культура». Від 1939 – у Віден. ун-ті: від 1947 – надзвич. проф. історії мист-ва; від 1948 – у Ґрац. ун-ті: проф., від 1949 – зав. каф. історії мист-ва. Заснував 1945 Австр.-візант. т-во та його ж. «Jahrbuch für Österreichische Byzantinistik», Т-во історії мист-ва при Ун-ті в Ґраці, 1956 – Т-во прихильників універс. ідеї в Австрії. Видавав ж. «Fundamente» (від 1956). Досліджував готику, ренесанс, бароко, вплив візант. мист-ва на укр. арх-ру.

Пр.: Романські та ґотицькі будови на Підкарпатській Руси // Наук. зб. т-ва «Просвіта». Уж., 1924; Gotische und Barocke Holzkirchen in den Karpatenländern. Wien, 1926; Софійський собор у Києві та його відношення до візантійської архітектури // Зап. ЧСВВ. 1929. Т. 3; Das geistige Leben der Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart. Münster, 1930; Візантійський ренесанс у світлі новіших дослідів // Богословія. 1932. Кн. 1; Олекса Новаківський. Л., 1934; Історія старохристиянського мистецтва. Л., 1936; Byzanz und Abendland im Spiegel ihrer Kunsterchinnungen. Salzburg; Leipzig, 1936; Українська наука перед новими завданнями. Л., 1938; Der christliche Humanismus und seine universelle Bedeutung. Wien, 1948; Die Byzantinische Kunst. Frankfurt am Main, 1963.

Літ.: G. Gsodam. Wladimir Sas-Zaloziecky // Südostforschungen. 1960. Bd. 19; Александрович-Павличко Я. Володимир Залозецький // Укр. альм. Варшава, 1996; Козак Р. Мистецтвознавча спадщина Володимира Сас-Залозецького // Народознавчі зошити. 1999. № 4.

А. Ю. Ясіновський

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
А. Ю. Ясіновський . Залозецький-Сас Володимир Романович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14800 (дата звернення: 19.05.2021)