Залюбовська Наталія Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Залюбовська Наталія Петрівна

ЗАЛЮБО́ВСЬКА Наталія Петрівна (01. 07. 1934, Харків – 26. 05. 1980, там само) – біофізик. Дружина Іллі, мати Ольги Залюбовських. Д-р біол. н. (1980). Закін. Харків. ун-т (1957), де відтоді й працювала. 1971–80 – ст. н. с. Харків. НДІ гігієни праці та профес. захворювань. Вивчала біол. реакції організмів людини та тварин на вплив електромагніт. коливань.

Пр.: Реакция живых организмов на воздействие электромагнитных волн миллиметрового диапазона // Вест. АН СССР. 1973. № 4; Воздействие электромагнитных волн миллиметрового диапазона на клетку и некоторые структурные элементы клетки // Там само. № 6 (співавт.); О влиянии радиоволн миллиметрового диапазона на организм человека и животных. Москва, 1978 (співавт.).

Н. А. Третякова

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Н. А. Третякова . Залюбовська Наталія Петрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14823 (дата звернення: 08.05.2021)