Записки з українського мовознавства — Енциклопедія Сучасної України

Записки з українського мовознавства

«ЗАПИСКИ́ З УКРАЇ́НСЬКОГО МОВОЗНА́ВСТВА» Засн. 1994 Одес. ун-том як «Щорічні записки з українського мовознавства», від 1999 – сучасна назва. Видають раз на рік; наклад 300 прим. Осн. тематика: проблеми фонетики, орфоепії, словотвору, морфології, синтаксису, стилістики, лексикології і фразеології, термінознавства, діалектології, соціолінгвістики, лінгвіст. екології, історії укр. мови. Окремі випуски присвяч. пам’яті А. Москаленка, С. Бевзенка. Гол. ред. – О. Бондар (від 2001).

Т. Ю. Ковалевська

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Т. Ю. Ковалевська . Записки з українського мовознавства // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14923 (дата звернення: 14.04.2021)