Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

«ЗАПИ́СКИ ЛЬВІ́ВСЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ НАУКО́ВОЇ БІБЛІОТЕ́КИ ІМ. В. СТЕФА́НИКА» Засн. 1993 як «Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника», від 2008 – сучасна назва. Видають укр. мовою щорічно; наклад 300 прим. Розповсюджують в Україні та за кордоном. Публікують статті з теор. й істор. книгознавства, бібліографознавства і джерелознавства, біографістики, проблем становлення й розвитку укр. книго- та пресовидання, мистецтво- і музикознавства, культурології; про унікал. фонди, колекції та збірки Б-ки; матеріали наук. конф., читань, круглих столів, рецензії. Постійні рубрики: «Книгознавство. Пресознавство. Історія видавничої справи», «Бібліотекознавство», «Джерелознавчі студії. Розкриття фондів», «Miscellanea». 70-річчю створення Б-ки присвяч. вип. 2(18) за 2010. Відп. ред. – Л. Крушельницька (від 1993), М. Романюк (2002–09), від 2010 – гол. ред.

Статтю оновлено: 2010