Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника — Енциклопедія Сучасної України

Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

«ЗАПИСКИ́ ЛЬВІ́ВСЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ НАУКО́ВОЇ БІБЛІОТЕ́КИ ІМ. В. СТЕФА́НИКА» Засн. 1993 як «Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника», від 2008 – сучасна назва. Видають укр. мовою щорічно; наклад 300 прим. Розповсюджують в Україні та за кордоном. Публікують статті з теор. й істор. книгознавства, бібліографознавства і джерелознавства, біографістики, проблем становлення й розвитку укр. книго- та пресовидання, мистецтво- і музикознавства, культурології; про унікал. фонди, колекції та збірки Б-ки; матеріали наук. конф., читань, круглих столів, рецензії. Постійні рубрики: «Книгознавство. Пресознавство. Історія видавничої справи», «Бібліотекознавство», «Джерелознавчі студії. Розкриття фондів», «Miscellanea». 70-річчю створення Б-ки присвяч. вип. 2(18) за 2010. Відп. ред. – Л. Крушельницька (від 1993), М. Романюк (2002–09), від 2010 – гол. ред.

З. Т. Грень

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
З. Т. Грень . Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14927 (дата звернення: 16.05.2021)