Записки Чернігівського наукового товариства | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Записки Чернігівського наукового товариства


Записки Чернігівського наукового товариства

«ЗАПИСКИ́ ЧЕРНІ́ГІВСЬКОГО НАУКО́ВОГО ТОВАРИ́СТВА» Єдиний том вийшов 1931. Опубл. праці істор.-краєзнав. секції, яку очолював П. Федоренко. Знач. інтерес становлять студії «Подвійні поховання Х сторіччя коло Шестовиці на Чернігівщині» П. Смолічева, «Проекти вищої школи на Чернігівщині (1760–1803 рр.)» Л. Миловидова, «Нариси з історії вивчення Чернігівщини» П. Федоренка, «Чернігів як об’єкт історично-краєзнавчих екскурсій» С. Барана-Бутовича. Уміщено кілька розвідок з геології краю. У 2-му томі передбачалося оприлюднити дослідж. «Портрети роботи Івана Паєвського» М. Вайнштейна, «Архів Пульхерії Іванівни Скоропадської» В. Дубровського, «Літературні екскурсії в умовах Чернігова» О. Богданова, «Бібліографія Чернігівщини» П. Смолічева. Черніг. наук. т-во було розгромлено як «націоналіст. кубло», а його діячів репресовано.

Статтю оновлено: 2010