Записки Чернігівського наукового товариства — Енциклопедія Сучасної України

Записки Чернігівського наукового товариства

«ЗАПИСКИ́ ЧЕРНІ́ГІВСЬКОГО НАУКО́ВОГО ТОВАРИ́СТВА» Єдиний том вийшов 1931. Опубл. праці істор.-краєзнав. секції, яку очолював П. Федоренко. Знач. інтерес становлять студії «Подвійні поховання Х сторіччя коло Шестовиці на Чернігівщині» П. Смолічева, «Проекти вищої школи на Чернігівщині (1760–1803 рр.)» Л. Миловидова, «Нариси з історії вивчення Чернігівщини» П. Федоренка, «Чернігів як об’єкт історично-краєзнавчих екскурсій» С. Барана-Бутовича. Уміщено кілька розвідок з геології краю. У 2-му томі передбачалося оприлюднити дослідж. «Портрети роботи Івана Паєвського» М. Вайнштейна, «Архів Пульхерії Іванівни Скоропадської» В. Дубровського, «Літературні екскурсії в умовах Чернігова» О. Богданова, «Бібліографія Чернігівщини» П. Смолічева. Черніг. наук. т-во було розгромлено як «націоналіст. кубло», а його діячів репресовано.

О. Б. Коваленко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Б. Коваленко . Записки Чернігівського наукового товариства // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14937 (дата звернення: 18.04.2021)