Записки Императорскаго Харьковскаго университета — Енциклопедія Сучасної України

Записки Императорскаго Харьковскаго университета

«ЗАПИСКИ́ ИМПЕРА́ТОРСКАГО ХА́РЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕ́ТА» Виходили 1874–84 і 1893–1919 чотири рази на рік рос. мовою; наклад бл. 300 прим. Складалися з офіц. і неофіц. частин. У першій друкували річні звіти про діяльність Ун-ту та протоколи засідань його Ради; у другій – праці співробітників Ун-ту з історії, археології та етнографії Лівобереж. та Слобід. України, з права, історії, філософії, астрономії, землеробства, медицини, хімії, ботаніки, зоології, результати метеоспостережень. Уміщували наук. студії студентів, відомості про екскурсії, закордонні відрядження, звіти про наук. диспути, рец. на наук. праці; некрологи, протоколи засідань підготов. ком-тів археол. з’їздів, відгуки на дис. та студент. роботи. Ред. – Д. Овсянико-Куликовський (від 1893), Г. Шульц (від 1905), Є. Редін (від 1907), С. Кульбакін (від 1908), Я. Ендзелін (від 1914).

Літ.: Записки императорского Харьковского университета: Указ. за 20 лет (1893–1912). X., 1913; Систематический указатель к «Запискам Харьковского университета» за 1874–1919 гг. Х., 1953.

Ю. Ю. Полякова

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Ю. Ю. Полякова . Записки Императорскаго Харьковскаго университета // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14943 (дата звернення: 20.06.2021)