Записки Одесскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго общества — Енциклопедія Сучасної України

Записки Одесскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго общества

«ЗАПИСКИ́ ОДЕ́ССКАГО ОТДѢЛЕ́НІЯ ИМПЕРА́ТОРСКАГО РУ́ССКАГО ТЕХНИ́ЧЕСКАГО О́БЩЕСТВА» Видавали 1885–1916 (з перервами – 1906, 1908, 1910) в Одесі рос. мовою 4–6, згодом 12 номерів на рік. Розділи: «Научно-технические труды», «Доклады и статьи», «Обзоръ техническихъ новостей», «Вопросы и ответы», «Объявленія». Ред. – І. Кондратович (1885–87), М. Ростовцев (від 1888), О. Старков (1891–95), М. Мельников (від 1896), С. Рудницький (1900–05), П. Чехович (1907), Р. Гойх (1909–11), Ф. Селіванов (1914–16). У 1907 додали підзаголовок «Повременный журналъ по всемъ отраслямъ техники»; 1911–13 випускали як окремі видання з підзаголовками: «Записки Одесскаго отдѣленія Русскаго техническаго общества. Доклады и отчеты о дѣятельности отдѣленія, отдѣловъ, школы десятниковъ и подвижного музея» (ред. – В. Рейсих, А. Романовський), «Записки Одесскаго отдѣленія Русскаго техническаго общества. Обзоръ техническихъ журналовъ русскихъ и иностранныхъ» (ред. В. Рейсих), «Записки Одесскаго отдѣленія Русскаго техническаго общества. Труды химической и радиологической лабораторий» (ред. – В. Рейсих, Є. Бурксер).

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
Л. І. Саєнко . Записки Одесскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго общества // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14945 (дата звернення: 05.03.2021).