Записки Харьковскаго отдѣленія Императорскаго Русского Техническаго общества — Енциклопедія Сучасної України

Записки Харьковскаго отдѣленія Императорскаго Русского Техническаго общества

«ЗАПИСКИ́ ХА́РЬКОВСКАГО ОТДѣЛЕ́НІЯ ИМПЕРА́ТОРСКАГО РУ́ССКАГО ТЕХНИ́ЧЕСКАГО О́БЩЕСТВА» Виходили неперіодично 1881–1908 рос. мовою (усього 24 вип.); наклад 500 прим. Видавали у друкарнях М. Зільберберґа (1881–82, 1892–99, 1907), К. Счасні (1884), М. Гордона (1885), г. «Южный край» (1883, 1885, 1887, 1889), «Харьковского листка» (1905). Висвітлювали питання розвитку пром-сті Півдня Росії, гігієни; подавали новини розвитку техніки. Публікували статті, проекти, статути, протоколи зборів Т-ва, оголошення. У знач. кількості матеріалів н.-д. ідеї поєднували з описом засобів їх практ. застосування; висвітлювали передовий вироб. досвід, шляхи розвитку техніки. Порушували актуал. питання технології маш.-буд. і металооброб. пром-стей, розвитку техніки, металургії, експлуатації електромашин, металознавства, проблеми початк. тех. освіти та необхідності орг-ції мережі ремісн. шкіл. У кожному вип. на окремих аркушах додавали креслення, схеми, таблиці, фото. Від 1893 у розділі «Библиография» подавали відомості про нові книги з різних галузей техніки, рец. й анотації на підручники, посібники з тех. дисциплін. Серед резонанс. публікацій: «О добывании серы из гипса» (1881, вып. 1) М. Бекетова, «Во что обходится городу Харькову его неблагоустройство» (там само) А. Шимкова, «О химическом исследовании каменных углей и антрацитов Донецкого бассейна» (там само), «Медные руды Донецкого бассейна» (1882, вып. 2) та «О соляном промысле на Юге России: с таблицами анализов продажных сортов соли» (1883, вып. 4) А. Чирикова, «О теплотворной способности каменных углей при сжигании их в кислороде» (там само), «О содержании свободной и полусвободной углекислоты в водах окрестностей г. Харькова» (1884, вып. 1) М. Черная, «О будущности нефтяного топлива и конкуренции Бакинской нефти с Донецким каменным углем» (там само) й «Обзор условий для развития железной промышленности на Юге России и о дальнейших для этого мероприятиях» (1887, вып. 1) М. Авдакова, «Луганский завод машиностроительной промышленности» (1889, вып. 2) А. Мевіуса, «Кристаллизация железа от колебаний в мостах и машинах» (1892, вып. 1) В. Кирпичова. У додатках – річні звіти про діяльність Т-ва, «Каталог горно-геодезических инструментов, пожертвованных горным инженером Носовым для музеума Харьковскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго техническаго общества» (1887, вып. 1).

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
Т. О. Сосновська . Записки Харьковскаго отдѣленія Императорскаго Русского Техническаго общества // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14946 (дата звернення: 08.03.2021).