Завадський Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Завадський Микола Васильович

ЗАВА́ДСЬКИЙ Микола Васильович (22. 07. 1928, с. Олександрівка Новотроїц. р-ну, нині Херсон. обл.) – лікар-оториноларинголог. Брат О. Завадського. Д-р мед. н. (1973), проф. (1974). Закін. Крим. мед. ін-т (Сімферополь, 1949), де й працює від 1951 (нині ун-т): зав. (1971–93), проф. (від 1993) каф. оториноларингології й офтальмології. Наук. дослідження: пневматизація скроневої кістки, рецидив. серед. гній. отит у дітей, патогенез та оперативне лікування хроніч. гній. епітимпаніту з холестеатомою, поліпоз носа.

Пр.: Особенности пневматизации сосцевидных отростков при хронических гнойных эпитимпанитах, осложненных холестеатомой // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1968. № 4; Острое воспаление среднего уха // Там само. 1989. № 4; Об особенностях хирургического лечения детей с холестеатомой среднего уха // Там само. 1994. № 1; Учение о холестеатоме среднего уха и прогресс отохирургии // Там само. 2006. № 4; Сравнительное изучение анамнестических и клинических данных у больных полипозом носа // Там само. 2008. № 5.

Літ.: Профессор Николай Васильевич Завадский: К 70-летию со дня рожд. // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1998. № 4.

Т. В. Кантур

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Т. В. Кантур . Завадський Микола Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14985 (дата звернення: 14.05.2021)