Заваллівський графітовий комбінат — Енциклопедія Сучасної України

Заваллівський графітовий комбінат

«ЗАВА́ЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІ́ТОВИЙ КОМБІНА́Т» – підприємство з видобутку графітової руди і виробництва графіту для промислових потреб. Розташ. у смт Завалля Гайворон. р-ну Кіровогр. обл. Засн. 1930 із сучас. назвою, підпорядк. Мін-ву пром-сті буд. матеріалів СРСР. 1934 введено в дію збагачув. ф-ку з вироб-ва графіту потуж. 3 тис. т на рік. Комбінат експлуатує Заваллівське родовище графіту. Під час нім.-фашист. окупації евакуйовано у м. Киштим Челябін. обл. (РФ). У квітні 1948 комбінат відновлено, а 1949 вироблено 6430 т графіту. Для здешевлення видобування руди закрито шахту і введено в дію кар’єр. 1958 та 1969 на підпр-ві проведено реконструкцію, внаслідок чого вироб. потужності зросли до 40 тис. т на рік. 1968 комбінат був учасником ВДНГ у Москві. У 1970-х рр. – провідне підпр-во у своїй галузі в СРСР (частка у заг.-союз. обсязі – понад 8 %); продукція експортувалася у 21 країну світу. Н.-д. лаб. комбінату спільно з галуз. та академ. ін-тами СРСР розроблено нові види продукції, впроваджені у вироб-во на автомоб. з-дах ВАЗ і КамАЗ та ін. підпр-вах, що дало змогу відмовитися на той час від імпорту колоїдно-графіт. препаратів. За рад. часів на кошти «З. г. к.» збудовано бл. 52 тис. м2 житла, Палац культури, середню школу, 2 дит. дошкіл. заклади, готель. Від 1994 – ВАТ. У структурі – гірничий (з дільницею автомоб. транспорту), хім. збагачування графіту, електромех., залізнич. транспорту цехи; збагачув. ф-ка з вироб-ва рядового графіту; котельня; дільниці з вироб-ва тех. кисню, зв’язку. Серед осн. видів продукції – графіти (тигельний, елементний, ливар., акумулятор.), сухі колоїдно-графіт. препарати. Комбінат – осн. виробник кристаліч. графіту та колоїдно-графіт. препаратів в Україні. Від поч. створення підпр-во виготовило понад 1,5 млн т графіту та бл. 50 тис. т колоїдно-графіт. препаратів. 1999 проведено реконструкцію комбінату з метою оптимізації витрат, зменшення собівартості продукції і відповідності сучас. вимогам, рац. використання труд. і вироб. ресурсів. 2008 комбінатом видобуто 184,2 тис. т графіт. руди (100 % від заг. видобутку в Україні). Продукцію «З. г. к.» використовують в електротех., металург., хім. та ін. галузях пром-сті для вироб-ва вогнетрив. матеріалів і виробів, хім. елементів струму, гальваніч. елементів, мастил для машин, фарб, олівців тощо. 75 % продукції комбінат експортує в РФ, Казахстан, Туркменістан, Польщу, Білорусь, Німеччину, Чехію, Литву, Японію. Соц. сфера: Палац культури, гуртожиток. Кількість працівників (2009) – понад 300 осіб. Тривалий час підпр-во очолювали К. Шубович (1929–35), А. Ремеслінніков (1953–76), Віктор Місютинський (1992–2006), від 2007 ген. дир. – Віталій Місютинський.

О. Б. Гасюк

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Б. Гасюк . Заваллівський графітовий комбінат // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15000 (дата звернення: 06.05.2021)