Завгородній Олексій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Завгородній Олексій Іванович

ЗАВГОРО́ДНІЙ Олексій Іванович (30. 08. 1951, с. Чутове, нині смт Полтав. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (2001), проф. (2001). Закін. Харків. ін-т механізації та електрифікації с. госп-ва (1974), де й працює (нині тех. ун-т с. госп-ва): від 2002 – зав. каф. вищої математики. Досліджує проблеми матем. моделювання технол. процесів у с.-г. вироб-ві.

Пр.: Очистка решет в зерноочистительных машинах. К., 1992; Анализ времени технологических циклов очистителей решет // Сучасні проблеми с.-г. машинобудування: Зб. наук. пр. Т. 1. К., 1997; Основное управление забиваемости решет // Вісн. Харків. тех. ун-ту с. госп-ва. 2002. Вип. 12; Устойчивость периодического режима движения частиц по деке вибросепаратора // Вібрації в техніці та технологіях. 2006. № 1 (співавт.).

В. І. Жила

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. І. Жила . Завгородній Олексій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15037 (дата звернення: 12.05.2021)