Завод Генератор — Енциклопедія Сучасної України

Завод Генератор

ЗАВО́Д «ГЕНЕРА́ТОР» – державне приладобудівне підприємство машинобудівної галузі промисловості. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Розташ. у Києві. Засн. 1959 як підпр-во з вироб-ва електровакуум. та напівпровідник. приладів надвисокочастот. (НВЧ) діапазону, признач. для використання у радіолокац. системах, бортовій апаратурі літаків і суден, зенітно-ракет. комплексах, техніці зв’язку та вимірювання. 1960 випущено першу продукцію. З-д створив власну наук. базу: 1967 – СКБ (нині «Спектр»; розроблення НВЧ приладів), 1979 – Особл. КБ машинобудування «Модуль» (нині Наук.-тех. центр «Контур»; розроблення документації для модернізації, ремонту та продовження терміну дії зеніт. ракет. комплексів і спец. технол. обладнання для вироб-ва НВЧ приладів). Значне зростання номенклатури, обсяги замовлень та нові наук. розробки зумовили створення додатк. пром. майданчика підпр-ва – філію з-д «Акорд» (Київ), де розпочато вироб-во твердотільних НВЧ приладів. Уведення нових вироб. площ дозволило значно збільшити обсяги вироб-ва і зробити вироб.-технол. процес максимально замкненим (із влас. вироб-вом теплоенергії, технол. газів, хім. чистої води тощо). 1970 З. «Г.» увійшов (як головний) до складу ВО «Октава», 1981 за високі вироб. показники нагородж. орденом Трудового Червоного Прапора. Наприкінці 1970-х – на поч. 1980-х рр. на з-ді працювало 5 тис. осіб. 1991 – гол. виробник НВЧ електрон. приладів в Україні. У 1990-х рр. на підпр-ві проведено конверсію, в результаті якої (паралельно з осн. продукцією) розпочато випуск лічильників газу та ін. побут. виробів; 2000 створ. матер.-тех. базу з ремонту та модернізації зеніт. ракет. комплексів; 2004 освоєно серій. випуск вакуум. вимикачів. Нині – провідне підпр-во ОПК України і спеціалізується на вироб-ві електрон. НВЧ приладів для вітчизн. зразків озброєння та проведенні модернізації і ремонту зеніт. ракет. комплексів. Серед продукції нар.-госп. призначення – побут. лічильники газу (1994–2010 з-д виготовив понад 1 млн лічильників різних модифікацій та має вироб. потужності випуску 15 тис. шт. щомісяця), вакуумні дугогасил. камери (єдиний в Україні виробник), вакуумні вимикачі, установки мікрохвильової передпосів. обробки насіння «Паросток», магнетрони для мікрохвильових печей, радіолокац. рятув. відповідачі, ацетилові генератори тощо. Обсяги вироб-ва товар. продукції протягом 2000–07 зросли від 25 до 35 млн грн щороку. Продукцію експортує переважно до РФ. Має базу відпочинку на березі Чорного моря у с. Міжводне (Чорномор. р-н, АР Крим). Кількість працівників (2010) – 899 осіб. Перший дир. – Б. Барановський (1959–62), тривалий час підпр-во очолювали Д. Тузов (1964–98) та М. Захрабов (1998–2009), від 2009 в. о. дир. – І. Ладнич.

В. П. Дзюба

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. П. Дзюба . Завод Генератор // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15078 (дата звернення: 22.06.2021)