Заволока Алім Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Заволока Алім Андрійович

ЗАВОЛО́КА Алім Андрійович (09. 09. 1938, м. Сольци, нині Новгород. обл., РФ) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1991), проф. (1992). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1961), де й працював від 1962 (нині академія; з перервою): зав. каф. тропіч. тваринництва і ветеринарії (1981–86), епізоотології, економіки та орг-ції вет. справи (1990–2001); зав. каф. ветеринарії та технології продуктів тваринництва Канкан. політех. ін-ту (Ґвінея, 1976–80). Віце-президент Укр. асоц. лікарів вет. медицини дрібних тварин (від 2007). Наук. дослідження: патогенез інфекц. хвороб с.-г. тварин; перебіг інфекц. хвороб, спільних для людей і тварин, за умов тропіч. клімату. Запропонував методи використання культур лейкоцитів і клітин кістк. мозку тварин з діагност. метою; обґрунтував екон. ефективність застосування алоген. гемопоетич. клітин при хворобах тварин, що супроводжуються імунодепресією.

Пр.: Диагностика бактериальных болезней животных в странах с тропическим климатом. Х., 1988; Диагностика вирусных болезней животных в странах с тропическим климатом. Х., 1990; Использование компьютерной техники в построении моделей по диагностике болезней животных // Повышение продуктивности свиней: Сб. науч. тр. Х., 1995 (співавт.); Изучение состояния гемопоэза при лучевой болезни с использованием метода флюоресцентной микроскопии // Проблеми зооінженерії та вет. медицини. Х., 2000. Вип. 6(30), ч. 2 (співавт.); Формування бази даних для комп’ютерної діагностики сказу та захворювань, що супроводжуються подібними ознаками перебігу // Мат. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем дрібних тварин. О., 2009 (співавт.).

В. К. Смолянинов

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. К. Смолянинов . Заволока Алім Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15092 (дата звернення: 06.05.2021)