Завучу. Усе для роботи — Енциклопедія Сучасної України

Завучу. Усе для роботи

«ЗА́ВУЧУ. УСЕ́ ДЛЯ РОБО́ТИ» – науково-методичний журнал. Засн. у червні 2008 у Харкові ТОВ «Видав. група “Основа”». Виходить двічі на місяць, матеріали публікує укр. мовою; наклад 3660 прим. Рубрики: «Обдарована дитина», «Профільне навчання», «Модель школи». Гол. ред. – В. Григораш (від 2009).

Н. В. Кудлай

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Н. В. Кудлай . Завучу. Усе для роботи // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15105 (дата звернення: 14.04.2021)