Загальна патологія та патологічна фізіологія — Енциклопедія Сучасної України

Загальна патологія та патологічна фізіологія

«ЗАГА́ЛЬНА ПАТОЛО́ГІЯ ТА ПАТОЛОГІ́ЧНА ФІЗІОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2006 Луган. мед. ун-том, яким і видається. Виходить 6 разів на рік. Наклад 300 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Розповсюджується в Україні та РФ. Друкує результати наук. дослідж. з біології та медицини. Серед рубрик – «Оглядові статті», «Оригінальні дослідження», «Дослідження підлітків та спортсменів», «На допомогу викладачеві». Щороку видає 1–2 додатки. Гол. ред. – Н. Казимирко (від 2006).

В. В. Флегонтова

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. В. Флегонтова . Загальна патологія та патологічна фізіологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15132 (дата звернення: 11.05.2021)