Загоровський Євген Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Загоровський Євген Олександрович

ЗАГОРО́ВСЬКИЙ Євген Олександрович (26. 07. 1885, Харків – 22. 02. 1938, Одеса) – історик. Син Олександра, брат Миколи Загоровських. 1916 здобув ступ. магістра у Новорос. ун-ті в Одесі, де відтоді й працював приват-доц. каф. рос. історії; від 1920 – проф. і зав. істор.-соціол. ф-ту Одес. ІНО, проф. Гуманітарно-сусп. ін-ту, зав. відділу рідкіс. книг і рукописів Одес. наук. б-ки (укладав бібліогр. покажчик з історії України); водночас викладав історію у школах міста, був чл. Одес. наук. т-ва, Одес. комісії краєзнавства при ВУАН, Одес. відділ. Всеукр. асоц. сходознавства та ін. Наук. дослідження: екон. розвиток і колонізація Пд. України, історія Запороз. Січі. 1931 заарешт., однак незабаром звільнений; восени 1937 заарешт. вдруге і засудж. до розстрілу.

Пр.: Очерки из истории славянской колонизации в Новороссии в XVIII в. Сербские военные поселения // Военно-истор. вест. 1912. Кн. 1, 4; 1913. Кн. 1; Организация управления Новороссией при Потемкине в 1774–1791 годах // Зап. Одес. об-ва истории и древностей. 1913. Т. 31; Военная колонизация России при Потемкине // Летописи Истор.-филол. об-ва при Новорос. ун-те. 1913. Т. 21; Новая книга о скифах и понтийских греках. О., 1914; Очерк истории северного Причерноморья. Ч. 1. О., 1922; Городская колонизация Новороссии при Потемкине // Зап. Одес. археол. ин-та. 1922. Т. 1; Экономическая политика Потемкина в Новороссии (1774–1791) // Журн. н.-д. каф. Одеси. 1926. Т. 2, № 2.

Літ.: Зленко Г. Д. Куди щез Євген Загоровський? // Зленко Г. Д. Лицарі досвіт. вогнів: Тридцять три портрети діячів одес. «Просвіти» 1905–1909 рр. О., 2005; Професори О(Н)У.

Г. Д. Зленко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Г. Д. Зленко . Загоровський Євген Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15174 (дата звернення: 19.06.2021)