Загоровський Микола Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Загоровський Микола Олександрович

ЗАГОРО́ВСЬКИЙ Микола Олександрович (04(16). 07. 1893, Одеса – 28. 04. 1934, там само) – гідробіолог. Син Олександра, брат Євгена Загоровських. Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1916), де відтоді й працював (з перервами): засн. (1933) і зав. сектору та каф. гідробіології. Від 1922 – проф. Одес. пед. ін-ту; від 1924 – викл. Одес. технікуму водних шляхів, зав. каф. Ін-ту соц. виховання; від 1930 – проф. Всесоюз. мех.-технол. ін-ту консерв. пром-сті (Одеса). Досліджував планктон пн.-зх. частини Чорного моря, рибогосп. значення Причорномор. лиманів.

Пр.: Материалы к системе биоценозов Одесского залива // Зап. Император. об-ва с. хоз-ва Южной России. О., 1916. Т. 86, вып. 1 (співавт.); Еще о траловом лове в Черном море // Бюл. Всеукр. черномор.-азов. научно-пром. станции. 1923. № 4–5; Біологічні екскурсії на берег моря. О., 1926; Лимани, їхнє життя і значення. Х., 1930; О колебании гидрологических и биологических свойств Одесских лиманов // Тр. Всеукр. ин-та курортологии и бальнеологии. О., 1933. Т. 2.

Літ.: Винникова М. А. Николай Александрович Загоровский // Развитие зоол. исследований в Одес. ун-те. Акад. Д. Третьяков и его науч. школа: Сб. воспоминаний и науч. тр. О., 1999; Липшиц; Професори О(Н)У.

М. А. Винникова

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
М. А. Винникова . Загоровський Микола Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15175 (дата звернення: 17.05.2021)