Загорулько Анатолій Якович — Енциклопедія Сучасної України

Загорулько Анатолій Якович

ЗАГОРУ́ЛЬКО Анатолій Якович (14. 08. 1920, с. Манжелія, нині Глобин. р-ну Полтав. обл. – 16. 08. 1983, Київ) – фахівець у галузі цукрової промисловості. Д-р тех. н. (1976). Держ. нагороди. Закін. Харків. ун-т (1941). Працював на підпр-вах цукр. пром-сті. 1955–83 – у ВНДІ цукр. пром-сті (Київ): від 1964 – зав. лаб. хім.-тех. контролю та обліку вироб-ва. Основні напрями наук. досліджень: проблеми контролю й обліку цукр. вироб-ва та теорії дифузії.

Пр.: Математический анализ диффузионного процесса при работе с возвратом жомопрессовой воды // Тр. Центр. НИИ сахар. пром-сти. 1962. Вып. 9 (співавт.); Исследование потерь сахара в свеклосахарном производстве и разработка мероприятий по их снижению // Тр. ВНИИ сахар. пром-сти. 1969. Вып. 15 (співавт.); Автоматическая линия для определения содержания сахара в жоме Ш 1-ПАЖ // Сахар. пром-сть. 1981. № 10; Подготовка сухого осветлителя для автоматической линии Ш 1-ПАЖ // Там само. 1984. № 1 (співавт.).

Літ.: Анатолий Яковлевич Загорулько: Некролог // Сахар. пром-сть. 1983. № 9.

Л. І. Чернявська

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Л. І. Чернявська . Загорулько Анатолій Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15213 (дата звернення: 08.05.2021)