Задирака Костянтин Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Задирака Костянтин Васильович

ЗАДИРА́КА Костянтин Васильович (07(20). 05. 1911, с. Інгулка, нині Баштан. р-ну Микол. обл. – 03. 03. 1967, Київ) – математик. Батько В. Задираки. Д-р фіз.-мат. н. (1966). Закін. Микол. ІНО (1930), Київ. ун-т (1939). Працював у Київ. технол. ін-ті харч. пром-сті (1944–46); Ін-ті математики АН УРСР (Київ, 1946–67): ст. н. с., 1949–53 – вчений секр. За сумісн. – доц. Київ. пед. ін-ту (1950–51) та Київ. ун-ту (1951–66). Наук. праці присвяч. питанням теорії диференціал. рівнянь, наближених і чисел. методів.

Пр.: Нове доведення теореми А. М. Тихонова // Доп. АН УРСР. 1956. № 3; Об интегральном многообразии системы дифференциальных уравнений, содержащей малый параметр // Докл. АН СССР. 1957. Т. 115, № 4; Исследование решения системы нелинейных дифференциальных уравнений с малыми параметрами при некоторых производных // УМЖ. 1958. Т. 10, № 2; Про існування та єдиність інтегрального многовиду нерегулярно збуреної системи нелінійних диференціальних рівнянь // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. матем. та мех. 1964. № 6; О нелокальном интегральном многообразии нерегулярно возмущенной дифференциальной системы // УМЖ. 1965. Т. 17, № 1.

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
В. І. Горбачук . Задирака Костянтин Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15276 (дата звернення: 09.03.2021).