Задорожна Олена Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Задорожна Олена Борисівна

ЗАДОРО́ЖНА Олена Борисівна (05. 06. 1949, Одеса) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (1991). Закін. Одес. мед. ін-т (1974). Працювала лікарем. Від 1980 – в Одес. мед. ун-ті: від 1991 – доц. каф. акушерства та гінекології № 1. Вивчає проблеми профілактики й лікування гнійно-септич. ускладнень при кесаревому розтині, урогенітал. хламідіозу; розробляє методи діагностики та лікування доброякіс. захворювань шийки матки з використанням кріодеструкції, порушень фетоплацентар. комплексу з застосуванням гіпербарич. оксигенації.

Пр.: Ефективність комплексної терапії з застосуванням ГБО при лікуванні вагітних з гіпо- та гіпертонічними станами // ПАГ. 1989. № 1; Профілактика та лікування гнійно-септичних ускладнень при кесарському розтині у жінок з запальними захворюваннями геніталій // Зб. наук. пр. Асоц. акушерів-гінекологів України. К., 1998; Досвід немедикаментозної терапії вагітних з претоксикозом // Там само. 2000; Біофізичний профіль плода та його прогностичне значення у вагітних з туберкульозом легень // Зб. наук. пр. співроб. Київ. мед. академії післядиплом. освіти. 2003 (співавт.).

Н. М. Рожковська

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Н. М. Рожковська . Задорожна Олена Борисівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15298 (дата звернення: 22.06.2021)