Заздравнова Ольга Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Заздравнова Ольга Іванівна

ЗАЗДРА́ВНОВА Ольга Іванівна (02. 05. 1948, с. Хейлівщина Лохвиц. р-ну Полтав. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2003), проф. (2005). Закін. Київ. ун-т (1971). Працює у Харкові: від 1977 – у мед. ін-ті: від 1990 – доц. каф. політології; від 1991 – в ун-ті радіоелектроніки: від 2003 – проф. каф. філософії. Наук. дослідження: філос., політол. та соціол. проблеми сучас. соціуму; феномен ідеології як склад. частини соціокультур. процесу; причини й наслідки актуалізації факторів ідеол. порядку. Співавторка підручників «Социальная философия» (К.; Х., 2002), «Соціологія» (Х., 2006), навч. посібника «Соціологія» (Х., 2008).

Пр.: Идеология в эволюционирующем социуме. Х., 1999; Ідеологічна ситуація і проблеми становлення державної ідеології в сучасній Україні // Наук. зап. Харків. військ. ун-ту. 2000. Вип. 8; Геокультурний потенціал агропромислового комплексу України. Х., 2005 (співавт.); Идеология социума: истоки и реальность // Актуал. проблеми духовності: Зб. наук. пр. Кривий Ріг, 2008. Вип. 9; Cоциально-философские проблемы становления информационного общества. Таганрог, 2008 (співавт.).

В. І. Штанько

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. І. Штанько . Заздравнова Ольга Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15350 (дата звернення: 14.06.2021)