Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Горького | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Горького


Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Горького

ЗАПОРІ́ЗЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. О. М. Горького Засн. 1904 як Олександрів. міська громад. б-ка, від 1919 – центр. міська робітн. б-ка, від 1921 – Запоріз., від 1936 – ім. О. М. Горького, від 1939 – обласна. Під час 2-ї світ. війни книжк. фонд і приміщення б-ки були повністю знищені. Після визволення міста у жовтні 1943 відновила роботу. 4 тис. книг зібрали серед насел. та дістали з-під руїн. Від 1966 – наукова. У структурі спеціалізов. відділи: краєзнав. літ-ри, зведеного обліку та контролю, інформ.-бібліогр., чит. залів, тех.-екон. літ-ри, природн.-наук. і мед. літ-ри, літ-ри іноз. мовами, абонемента, прогнозування та розвитку бібліотеч. справи, автоматизації бібліотечно-бібліогр. процесів. Відкрито дит. кімнату, 2 Інтернет-центри, Канад.-укр. бібліотеч. центр, виставк. зал, конференц-зал. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги (електрон.; читацькі – алфавіт. і системат., назв худож. творів, зведений краєзнав. літ-ри; систематичні – нот, літ-ри іноз. мовами) та картотеки (системат. статей, назв муз. творів, авторів літ. текстів). У фондах – 1,5 млн од. зберігання, з них 9 тис. прим. рідкіс. і цінних видань. Серед раритетів – «Наказъ комиссіи о составленіи проекта новаго уложенія» (Москва, 1767), «Мѣдныя деньги въ Россіи 1656–1663. Денежные знаки въ Швеціи 1716–1719» А. Брікнера (1868), «Фаустъ» Й. Ґете (1889; обидва – С.-Петербург); прижиттєві вид. зібрань творів Д. Григоровича, М. Лєскова, О. Островського, Л. Толстого, А. Чехова; рідкісні вид. місц. творів друку: «Лѣтопись событій Самоила Величка» (К., 1848), «Отчетъ Александровскаго городского общественнаго Управленія за 1900 годъ» (Александровскъ, 1901); колекція друк. матеріалів краєзнавців В. Фоменка, Л. Адельберґа (186 копій карт Катеринослав. губ., Олександрівська, Дніпра, Азов. моря та 25 машинопис. книг з історії краю). 1989 створ. фонди літ-ри нац. меншин, організовано експозиції предметів нац. культури, ужитк. мист-ва при б-ках у насел. пунктах компакт. проживання меншин. Б-ка стала базою для проведення респ. наук.-практ. конф. «Сучас. читач і б-ка» (1990). Щорічно видає бібліогр. покажчики («Література про Запорізьку область», «Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя»); наук.-допоміжні посібники («Запорізька область: динаміка розвитку», «Вулиці Запоріжжя»); бібліогр. списки у серіях «Дослідники рідного краю» («М. Киценко», 1994; «О. Бодянський», 1995; «Я. Новицький», 1996; «І. Пуха», 1998; «В. Фоменко», 2001), «Герої України – наші земляки» («В. Богуслаєв», «В. Сацький», обидва – 2003; «Ф. Муравченко», 2004), «Міста і села Запорізької області»; метод.-бібліогр. посібники («Народні традиції, звичаї та обряди», «Палітра народної творчості», «В досьє бібліотекареві»). Організувала 2002 книжк. виставку «Запоріжжя книжкове» та ювіл. експозицію книг з фондів б-ки «Дніпрогесу – 70», конкурси «Людина читаюча» (2007) і «Сільс. б-ка» (2009). Дир. – І. Степаненко (від 1982).

Літ.: Бальцер А. Нарис історії Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького 1905–1995 рр. З., 1995.

Статтю оновлено: 2010