Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів — Енциклопедія Сучасної України

Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів

«ЗАПОРІ́ЗЬКИЙ ЗАВО́Д ЗВА́РЮВАЛЬНИХ ФЛЮ́СІВ ТА СКЛОВИ́РОБІВ» – підприємство хімічної галузі промисловості. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Засн. 1947 як Запоріз. скляний з-д з метою виготовлення вікон. скла, необхідного для відбудови у післявоєн. період. Від 1984 – сучасна назва («Запоріжсклофлюс»), від 1994 – ВАТ, від 2005 – приватна форма власності. 1951, окрім існуючого цеху з вироб-ва скла, введено в дію цех з вироб-ва зварювал. флюсів заг. призначення; 1955 (після реконструкції підпр-ва) – світлотех. скла (виготовлення розсіювачів для маш.-буд. галузі та біол. чашок «Петрі»). 1976 проведено реконструкцію підпр-ва, що дозволило значно підвищити обсяги та асортимент зварювал. флюсів. Устаткування і технології з їхнього виготовлення, впроваджені на з-ді, були переважно першими в СРСР. 1990 розпочато випуск скляного посуду. Нині у структурі підпр-ва 2 осн. цехи – з вироб-ва зварювал. флюсів (2 відділ. з виготовлення флюсів та силікату натрію розчинного) та виробів із скла; 3 допоміжні – мех., транспорт., природоохорон. об’єктів та 22 організац. та управлін. підрозділи. Серед осн. видів продукції – зварювал. флюси (щорічно з-д виготовляє бл. 14 тис. т понад 20-ти найменувань), силікат натрію розчинний (бл. 60 тис. т різних силікат. модулів від 1,8 до 3,7) та склопосуд (бл. 3 млн од. скляних виробів – бутлі, пляшки, горщики, глечики, банки, ампули тощо). Крім того, з-д має вироб. потужності для виготовлення розсіювачів світла фар та мед. посуду. Частка пром. продукції у заг.-укр. обсязі складає: зварювал. флюси – 70 %, силікат натрію – 100 %, скловироби – 20 %. Бл. 70 % продукції з-д експортує в РФ, Італію, Німеччину, Туреччину, Казахстан, Узбекистан тощо. Підпр-во – одне з найбільших у світі та провідне у країнах колиш. СРСР і близького зарубіжжя з виготовлення зварювал. флюсів; гол. постачальник зварювал. флюсів та силікату натрію в Україні. З-д бл. 60 р. плідно співпрацює з Ін-том електрозварювання НАНУ (Київ), зокрема спільно розроблено нові зварювал. флюси та технологія їхнього вироб-ва у газополуменевих печах (флюси марок АН-47 та АНЦ-1А) для буд-ва газопроводів у р-нах Сибіру та Далекої Пн., суднобуд. верфей (1980-і рр.); унікал. технологію плавлення флюсів методом подвій. рафінування розплаву і використання відходів вітчизн. металург. і гірничоруд. підпр-в та виробників зварювал. конструкцій (не має аналогів у світі) тощо. 2007 на підпр-ві розпочато роботи з освоєння вироб-ва синергетич. агломеров. флюсів (зварювал. флюси з підвищеними, порівняно із плавленими аналогами, властивостями; застосовують для зварювання низьколегов. сталей категорії міцності Х70, Х80 та для відновлення зношених поверхонь), технології їхнього виготовлення. «Запоріжсклофлюс» постійно надає благодійну допомогу (понад 2 млн грн за 10 р.), зокрема на розвиток міста й області, реконструкцію обл. шпиталю для інвалідів 2-ї світ. війни, ремонт Дніпрогесу, цільову допомогу інвалідам, лікарням тощо. Соц.-побут. сфера: їдальня, гуртожиток, база відпочинку «Кристал» на Азов. морі. Кількість працівників (2009) – 579 осіб. Тривалий час підпр-во очолював В. Суховій (1951–73), від 1973 – М. Осипов.

М. О. Щебетун

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
М. О. Щебетун . Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15442 (дата звернення: 17.04.2021)