Зарицький Ісак Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Зарицький Ісак Маркович

ЗАРИ́ЦЬКИЙ Ісак Маркович (06. 06. 1941, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993). Закін. Київ. ун-т (1964). Працював у Ін-ті надтвердих матеріалів АН УРСР (1965–67) та Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (1970–96; обидва – Київ): від 1993 – пров. н. с. 1996 емігрував у США. Наук. діяльність присвяч. розробленню методів електрон. парамагніт. резонансу та спін-релаксац. вимірювань, мікрохвил. спектроскопії для дослідж. кристаліч. і аморф. речовин, матеріалів та структур нових технологій.

Пр.: ЭПР в ионно-имплантированных слоях Si–SiO2 // ФТТ. 1983. Т. 25, № 10; Динамика модулированного микроволнового поглощения и природа гистерезисных эффектов в ВТСП и ВТСП-подобных системах // Сверхпроводимость: Физика, химия, техника. 1991. Т. 4, № 7; О форме сигнала и природе микроволнового отклика в ВТСП материалах // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18, № 1; Радиоспектроскопия высокотемпературных сверхпроводников // Радиоспектроскопия твердого тела: Сб. науч. тр. К., 1992; ЭПР, ДЭЯР и спиновая релаксация в порошкообразном фуллерите // ФТТ. 1996. Т. 38, № 2 (усі – співавт.).

М. Я. Валах

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
М. Я. Валах . Зарицький Ісак Маркович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15545 (дата звернення: 25.06.2021)