Зароченцев Євген Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Зароченцев Євген Васильович

ЗАРОЧЕ́НЦЕВ Євген Васильович (20. 07. 1938, м. Баксан, Кабардино-Балкарія, РФ – 17. 08. 2003, Донецьк) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1984). Закін. Рос- тов. ун-т (РФ, 1962). Працював у ньому; 1973–98 – у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: від 1983 – зав. лаб. конденсов. стану, від 1996 – пров. н. с., від 1997 – зав. відділу теорії магнетизму і надпровідності. Наук. дослідж. присвяч. питанням мікроскопіч. теорії властивостей речовин з різноманіт. типами хім. зв’язку в умовах екстремально великих впливів.

Пр.: Атомные свойства металлов. К., 1990 (співавт.); Электронная структура идеальных и дефектных кристаллов. К., 1991 (співавт.); Theory adіabatіc potentіal and atomіc property of metal. London, 1998 (співавт.); Природа запрещенной щели и переход изолятор–металл под давлением // ФТТ. 2002. Т. 44, № 7; Interatomic potential and elastic constants of rare-gas crystals under pressure // Phys. Stat. Sol. (b). 2006. Vol. 243, № 12 (співавт.).

О. П. Троїцька

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. П. Троїцька . Зароченцев Євген Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15576 (дата звернення: 25.06.2021)