Заруба Віктор Якович — Енциклопедія Сучасної України

Заруба Віктор Якович

ЗАРУ́БА Віктор Якович (14. 11. 1951, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (1994), проф. (1995). Закін. Харків. політех. ін-т (1974), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 1996 – декан ф-ту упр. бізнесом, водночас від 1997 – зав. каф. екон. кібернетики та маркетинг. менеджменту. Наук. дослідження: матем. теорія ігор, теорія прийняття рішень, застосування екон.-матем. моделей і методів у маркетингу та фінанс. діяльності.

Пр.: Процедуры активного планирования при распределении ограниченного ресурса // Автоматика и телемеханика. 1990. № 7; Математические модели и методы в маркетинговых исследованиях. Х., 1997; Системно-деятельностный подход к социально-экономическому управлению // Экономика и кибернетика в начале ХХІ века. Х., 2005; Моделирование процессов воспроизводства потенциала предприятия // Современ. проблемы моделирования соц.-экон. систем. Х., 2009 (співавт.).

Літ.: Харьков. политех.

Ю. І. Зайцев

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Ю. І. Зайцев . Заруба Віктор Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15581 (дата звернення: 11.05.2021)