Криниця | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Криниця


Криниця

«КРИНИ́ЦЯ» – видавництво. Засн. 1998 у Києві. Друкує художню, наук.-популярну, духовну, довідк. літ-ру (зокрема словники), книжки для дітей, а також книги з історії і теорії мист-ва, історії України, альбоми тощо (усього вийшло понад 120 найменувань). Особливо вагомі ілюстров. великоформатні видання, які презентують значні культурні досягнен­ня України у світі: альбом-каталог «Україна у старій листівці: На спомин рідного краю» (2000; упо­рядники М. Забочень, О. Поліщук, В. Яцюк), «Мистецькі роди України. Кричевські і українська художня культура ХХ століття. Василь Кричевський» В. Рубан-Кравченко (2004), «Не забудьте пом’янути... Шевченківська лис­тівка як пам’ятка історії та культури. 1890–1940» В. Яцюка (2004; 2008), «На межі ІІ–ІІІ тисячоліть. Художники Києва.

Із древа життя українського образотворчого мистецтва. Живопис. Графіка. Скульптура» (2009), «Розмай Не­залежної України. Художники Києва. Українське образотворче мистецтво 1991–2011 років. Жи­вопис. Графіка. Скульптура» (2011; обидва – автор-упорядник В. Андрієвська). Видало «Роз­повіді про батька» (1999) Ю. Сте­фаника, поет. зб. «Покаянна мо­литва» (1999; 2000) та «Христос і Прометей» (2000) Т. Майданович, біогр.-мист. нарис «Святий Київ наш великий…» (2001) Д. Лаврова, антологію укр. поезії 19–21 ст. «Книга про Матір» (2003; упорядник В. Чуйко); публіцист. книги «Пастка. 30 років зі Сталіним. 50 років без Сталіна» (2003) та «Спогади і роздуми на фінішній прямій» (2008) І. Дзю­би, «Иллюзия страха» (2004) і «Тайная вечеря» (2007) О. Турчинова, «Пісенний вінок. Українські народні пісні» (2005; 2007; упорядник А. Михалко), «Милий спомин на серці собі пов’яжи. Платон Майборода» (2008; упо­рядник М. Сом), «Скульптор Ем­мануїл Мисько» Р. Яціва (2009), «Українське образотворче мистецтво – 1991–2011: Живопис. Графіка. Скульптура» (2011; упо­рядник В. Андрієвська), «Леонід Андрієвський – художник книги: Літопис життя і творчості» Ю. Бе­лічка (2012).

За програмами Держ­комтелерадіо України вид-во ви­друкувало та перевидало чимало окремих творів укр. письмен­ників та публіцистів, зокрема Б. Олійника («Стою на землі»), В. Сосюри («Всім серцем любіть Україну...»; обидва – 2003), В. Ба­зилевського («Вертеп»), П. Воронька («Повінь»), А. Малишка («Далекі орбіти»), П. Тичини («Зо­лотий гомін»; усі – 2004), Д. Луценка («Усе любов’ю зміряне до дна», 2005), В. Коротича («Від першої особи»), В. Корнійчука («Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки»; обидва – 2012) та ін. У доробку «К.» почесне місце займає Шевченкіана, це й окремі вищеназвані ви­дання, і розділи або сторінки у майже усіх випущених книгах. Серії: «Нова проза», «Бібліотека Шевченківського комітету», «По­етичні сторінки», «Скарби Тарасової гори», «Сучасні словники України», «Мистецькі роди Укра­їни», «Моя книгозбірня», «Із древа життя українського образо­творчого мистецтва», а також для дітей – «Театр вдома» (укр. та англ. мовами), «Мої найперші книжечки» тощо. Дир. – Л. Андрієвський (від 1998).

Літ.: Петрова В. П. Глибинний зруб криниці // ДТ. 2004. № 8(483); Ямпольський Є. Б. «Криниця»: жива вода не терпить мілини // Уряд. кур’єр. 2005, 19 лют.; Чемерис В. Л. Маленький острівець у суцільному хаосі // ЛУ. 2006, 12 січ.; Шудря М. А. «Чи це ж тая криниченька?..» (З історії українського кни­годрукарства: «Криниця» давня і сьогочасна) // Рукопис: Укр. альм. спогадів, щоденників, листів, док., світлин. Т. 2. К., 2011.

Статтю оновлено: 2014