Зарубіжна література — Енциклопедія Сучасної України

Зарубіжна література

«ЗАРУБІ́ЖНА ЛІТЕРАТУ́РА» Засн. у вересні 1996 в Києві приват. підпр-вом «Перше вересня». Виходить щотижня, матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 4000 прим. Вміщує розробки уроків, літературознавчі коментарі, офіц. документи Мін-ва освіти і науки України, фрагменти літ. творів; подає культурол. аспект вивчення світ. літ-ри, проводить конкурси для вчителів і студентів. Рубрики: «Золоті ключі: наука – вчителю», «Пазли сучасного уроку: мозаїка знахідок», «Легкі крила: на допомогу молодому учителю», «Відлуння: творчі роботи учнів», «Погляд: портрет учителя», «Сузір’я: вершини світової літератури», «Діалоги: читаємо, спілкуємось, міркуємо». Гол. ред. – Н. Жданова (від 2005).

Н. В. Колесник

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Н. В. Колесник . Зарубіжна література // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15593 (дата звернення: 16.05.2021)