Криничанський історико-краєзнивчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Криничанський історико-краєзнивчий музей

КРИНИЧА́НСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1980 як громадський. 2011 отримав статус рай. комунал. закладу культури (відтоді дир. – Т. Бєлінська). Нині розташ. у при­міщенні Центру учнів. молоді. Експозиц. пл. 134,5 м2. У фондах – 1770 експонатів, які розкривають історію (від 18 ст.) та культуру Криничанщини. Збері­гаються матеріали, пов’язані з природ. особливостями краю, Ге­роями Рад. Союзу та Соц. Пра­ці – уродженцями Криничан. р-ну. Представлено зброю часів 2-ї світ. війни, вироби місц. май­стрів нар. творчості, речі домаш. вжитку кін. 19 – поч. 20 ст. Музей проводить різноманітні заходи до пам’ят. дат, уроки крає­знавства, літ. години, зустрічі з відомими людьми.

М. І. Яковлєв

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. І. Яковлєв . Криничанський історико-краєзнивчий музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1563 (дата звернення: 19.06.2021)