Заславський Володимир Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Заславський Володимир Анатолійович

ЗАСЛА́ВСЬКИЙ Володимир Анатолійович (21. 07. 1957, с. Мутин Кролевец. р-ну Сум. обл.) – математик. Канд. фіз.-мат. н. (1984), д-р тех. н. (2007). Закін. Київ. ун-т (1979), де відтоді й працює: 1995 – в. о. зав. каф. теорії автоматиз. систем, 2001–05 – заст. декана ф-ту кібернетики з навч. роботи, від 2008 – з міжнар. співроб-ва, водночас 2004–07 – зав. каф. матем. методів екол.-екон. дослідж., від 2007 – проф. каф. матем. інформатики. Наук. дослідж. присвяч. питанням приклад. систем. аналізу.

Пр.: Модели и алгоритмы оптимизации надежности сложных систем. К., 1992 (співавт.); Проектирование надежных спутников связи. Томск, 1993 (співавт.); Основи інформаційної безпеки та захисту інформації в контексті євроатлантичної інтеграції України. К., 2006 (співавт.); Credit card fraud detection using self-organizing maps // Information & Security. Cybercrime and Cybersecurity. 2006. Vol. 18 (співавт.); Принцип різнотипності та особливості дослідження складних систем з високою ціною відмови // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. н. 2006. № 1.

А. В. Анисимов

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
А. В. Анисимов . Заславський Володимир Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15658 (дата звернення: 06.05.2021)