Засоби навчальної та науково-дослідної роботи — Енциклопедія Сучасної України

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

«ЗА́СОБИ НАВЧА́ЛЬНОЇ ТА НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОЇ РОБО́ТИ» – збірник наукових праць. Засн. 1996 Харків. пед. ун-том, яким і видається. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Осн. тематика: заг. педагогіка, теорія навч. студентів та учнів, методика викладання дисциплін, профес. підготовка вчителів. Висвітлює проблеми орг-ції навч. і н.-д. роботи викл., докторантів, асп. та студентів у пед. ВНЗі. Гол. ред. – В. Євдокимов і О. Микитюк (від 1996).

Статтю оновлено: 2010
Цитувати статтю
О. В. Шаповалова . Засоби навчальної та науково-дослідної роботи // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15675 (дата звернення: 08.03.2021).