Захаренко Олександр Всеволодович — Енциклопедія Сучасної України

Захаренко Олександр Всеволодович

ЗАХА́РЕНКО Олександр Всеволодович (15. 05. 1948, Харків – 23. 09. 2004, там само) – ентомолог. Син В. Захаренка та Г. Шинкаренко. Д-р біол. н. (1997), проф. (1999). Закін. Харків. ун-т (1971). Відтоді працював у Харків. аграр. ун-ті: від 1997 – проф. каф. зоології та ентомології, від 1999 – дир. НДІ фітосан. моніторингу, від 2000 – проректор з наук. роботи. Співорганізатор дендропарку (1972) та музею природи (1975) при Ун-ті; брав участь у створенні ландшафт. парку «Печеніз. поле» у Харків. обл. (1996–97). Засн. ж. «Известия Харьковского энтомологического общества», співзасн. серії «Біологія» «Вісника Харківського аграрного університету». Вивчав фауну, систематику й екологію сітчастокрилих комах (описав 1 рід, 11 видів та 1 підвид), біол. різноманіття і функціон. структуру ентомофауни степ. ценозів у заповідниках; запропонував методи охорони рідкіс. видів.

Пр.: Сельскохозяйственная энтомология: Учеб. пособ. Х., 1997 (співавт.); Сетчатокрылые (Insecta, Neuroptera) заповедника «Каменные могилы» // Тр. филиала Укр. степ. природ. заповедника «Каменные могилы»: Юбилей. сб. К., 1998. Вып. 1; Сільськогосподарська ентомологія: Підруч. К., 2005 (співавт.).

Літ.: Білецький Є. М., Грамма В. М., Євтушенко М. Д. Олександр Всеволодович Захаренко (1948–2004) // Вісн. Харків. аграр. ун-ту. Сер. Біологія. 2008. Вип. 2(14).

Є. М. Білецький

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Є. М. Білецький . Захаренко Олександр Всеволодович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15757 (дата звернення: 19.06.2021)