Захист інформації — Енциклопедія Сучасної України

Захист інформації

«ЗА́ХИСТ ІНФОРМА́ЦІЇ» – науково-технічний журнал. Засн. 1999 Нац. авіац. ун-том (Київ). Наклад 300 прим. Матеріали публікують укр. та рос. мовами. Осн. тематика: фундам. й прикладні проблеми побудови комп’ютер., інтелект., мобіл. і телекомунікац. систем та мереж зв’язку; обробка, збереження, передавання, прийом та захист інформації; розроблення нових фіз.-тех. принципів побудови радіо- та оптоелектрон. елементів, пристроїв і систем зв’язку; інформ. та комп’ютерно-інтегров. технології. Також розглядаються питання несанкціонов. отримання інформації з тех. засобів обробки, зберігання й передачі інформ. повідомлень, питання банків. та комерц. таємниць. Гол. ред. – О. Корченко (від 2010).

В. О. Хорошко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. О. Хорошко . Захист інформації // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15873 (дата звернення: 14.05.2021)