Зеленько Анатолій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Зеленько Анатолій Степанович

ЗЕЛЕНЬКО́ Анатолій Степанович (16. 06. 1935, м. Ніжин Черніг. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1992), проф. (1994). Закін. Ніжин. пед. ін-т (1957). Учителював; викл. Ніжин. (від 1952) та Івано-Фр. (від 1967) пед. ін-тів; від 1972 – у Луган. пед. ун-ті: 1993–2007 – зав. каф. укр. філології та заг. мовознавства, від 2007 – проф. цієї каф. Наук. дослідження: лексика говорів Сх. Полісся і Прикарпаття, семасіологія.

Пр.: До питання про становлення структурної семасіології. Дн., 1992; Типологія структурно-семантичної організації побутово-виробничої лексики. Лг., 1998 (співавт.); Лексика в системі мови (проблеми семасіології в світлі теорії відображення). Лг., 1998 (співавт.); До питання про становлення лінгвістичного детермінізму (від структурної до когнітивної семантики). Лг., 1999; Енциклопедія юного філолога (мовознавця). Лг., 2000; Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних вчень. Аспекти, методи, прийоми та процедури вивчення мови. Лг., 2002; Про становлення семасіології у філософсько-психологічному осмисленні: Стан і перспективи. Лг., 2005.

О. М. Хорунжа

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. М. Хорунжа . Зеленько Анатолій Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15887 (дата звернення: 16.05.2021)