Землеустрою головний науково-дослідний та проектний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Землеустрою головний науково-дослідний та проектний інститут

ЗЕМЛЕУ́СТРОЮ Головний науково-дослідний та проектний інститут – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми землеустрою. Засн. 1961 у Києві як Респ. проект. ін-т із землевпорядкування «Укрземпроект», від 1989 – Укр. н.-д. і проектно-пошук. ін-т із землевпорядкування, від 1992 – Ін-т землеустрою. Від 2003 – сучасна назва. Підпорядк. 1990–2003 УААН, від 2003 – Держкомзему України. У структурі – відділи екології землекористування та проблем земел. кадастру, землевпорядного нормування та стандартизації, проблем землеустрою, землевпорядного проектування, ґрунт.-екол. дослідж., оцінки земел. ділянок та ін. нерухомості. Функціонують також 25 регіон. НДПІ землеустрою в обл. центрах України. Наук. діяльність: обґрунтування наук. прогнозів, концепцій, осн. напрямів розвитку земел. відносин і землеустрою в Україні; розроблення стандартів та норм у галузях землеустрою, земел. кадастру, охорони земель, проектів земел. законодав. актів, нормат. документів щодо дотримання земел. законодавства; наук.-тех. забезпечення землевпорядних і кадастр. робіт, зокрема землевпорядного проектування. В Ін-ті працюють 90 співроб., з них 6 канд. н. Серед відомих вчених – Л. Новаковський, А. Тихонов, Д. Добряк. Видає ж. «Землеустрій і кадастр» (від 2004). Перший дир. – І. Коломієць (1961–64), нині – С. Бесараб (від 2009).

Л. І. Ліщитович

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Л. І. Ліщитович . Землеустрою головний науково-дослідний та проектний інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15968 (дата звернення: 13.05.2021)