Крисілов Віктор Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Крисілов Віктор Анатолійович

КРИСІ́ЛОВ Віктор Анатолійович (23. 03. 1960, Одеса) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Д-р тех. н. (2005), проф. (2005). Закін. Одес. політех. ін-т (1982), де від­тоді й працює (нині ун-т): від 1999 – зав. каф. систем. програм. забезпечення. Розробляє експертні системи та системи підтримання прийняття рішень, ней­ронні мережі.

Пр.: Оценка сложных объектов – ос­новной механизм при решении задач количественного обоснования решений // Тр. Одес. политех. ун-та. 2003. Вып. 1(19); Экономико-экологическое прогнозирование: Методология, мето­ды, приложения. О., 2004 (спів­авт.); Фор­мирование целеориентированной век­торной модели для построения агре­гированных оценок сложных социально-экологических объектов // Методы ре­шения экол. пробл. С., 2005 (спів­авт.); Методы формализации целей проведения рейтингов // Ранжирование выс­­ших учеб. заведений: Состояние, тенденции, проблемы. Сф., 2007.

В. І. Бондар

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Бондар . Крисілов Віктор Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1599 (дата звернення: 15.06.2021)