Земляцтво — Енциклопедія Сучасної України

Земляцтво

ЗЕМЛЯ́ЦТВО – об’єднання вихідців із певної місцевості, що мешкають в одному місті чи країні. Об’єднання у громад. колективи людей за ознаками З. відомі від 14 ст. За часів перебування укр. земель у складі Великого князівства Литовського у деяких містах створювали нац. З., напр., у м. Кам’янець (нині Кам’янець-Подільський Хмельн. обл.) існували укр., литов. і вірмен. об’єднання міщан, які користувалися правом самоуправління. У Рос. імперії, зокрема й на укр. землях, З. вперше виникли у серед. 19 ст. як студент.: Полтав., Херсон., Київ. – при Моск., Харків. – при С.-Петербур., Маріуп. – при Харків. ун-тах тощо. Стимулом до об’єднання у З. була насамперед потреба спілкування у рідному середовищі. З. підтримували укр. мову, матеріально допомагали своїм членам. У періоди сусп. потрясінь вони часто ставали осередками різних форм громад. рухів, політ. боротьби. Багато земляц. утворень українців виникло у регіонах Сибіру (міста Тюмень, Томськ, Новосибірськ) і Далекого Сходу (обидва – РФ), у Москві, С.-Петербурзі та ін. (більшість діє донині). Від серед. 1990-х рр. у Києві набув поширення земляц. рух. Проголошуючи позапарт. позицію, З. ставили за мету об’єднати зусилля киян – вихідців із різних регіонів України для надання допомоги своїм областям, р-нам, містам, а також земляц. взаємопідтримки. Серед перших від 1996 створ. земляц. об’єднання чернігівчан, подолян, вінничан, житомирян, згодом постали З. вихідців із Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя, Кіровоградщини, Тернопілля, Слобожанщини, Буковини, Черкащини, Миколаївщини, Львівщини, Луганщини, Івано-Франківщини, Придніпров’я, Волині. Нині у Києві зареєстр. 26 регіон. З., 12 з яких мають статус міжнар. громад. орг-ції. Т-ва земляків підтримують тісні зв’язки із об’єднаннями вихідців зі своїх регіонів, які проживають у Москві, С.-Петербурзі, Мінську та ін. На них поширено дію Законів України «Про об’єднання громадян», «Про національні меншини в Україні» (обидва – 1992), «Про правовий статус іноземців» (1994), постанови КМ України «Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні» (1993). У Києві 2000 засн. координац. Раду земляцтв АР Крим та областей України. Для узгодження роботи земляц. т-в щорічно обирають координац. ком-т у складі 7-ми кер. – чл. ради. Почергово на 3–5 місяців рада визначає З. – координатора її діяльності. Координатор і координац. ком-т також діють відповідно до затв. радою положень і прийнятих рішень. Завдяки тісним зв’язкам зі своєю малою батьківщиною З. володіють об’єктив. неупередженою інформацією про ситуацію в областях, р-нах, містах, селах, узагальнюють пропозиції щодо регіон. розвитку і виносять їх на розгляд центр. органів влади. Для цього організовують робочі зустрічі кер. З. із урядовцями, нар. депутатами України. Важливу консолідуючу функцію З. через можливість залучати для участі в роботі т-в представників усього соц. спектру сусп-ва, здатність до співпраці з ін. орг-ціями використовує міська влада Києва, що відображено в угодах про співроб-во усіх З. із Київ. міською адміністрацією та міськрадою, які укладають і реалізують від 2001. Кожне земляц. т-во на щоріч. зборах звітує про свою роботу (на таких зібраннях завжди присутні представники ін. земляц. об’єднань). Кер. З. беруть участь у всіх заходах, які проводять ін. З., здійснюють поїздки до областей під час їхнього координаторства, обмінюються досвідом. Об’єднання З. областей України має спільну міжземляц. нагороду – Почес. знак «За заслуги», який вручають за особистий вагомий внесок у розвиток земляц. руху в Україні. Низка З. видає свою газету, зокрема чернігів. З. – «Отчий поріг» Створено Асоц. З. областей України (голова – О. Ткаченко).

В. Є. Устименко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. Є. Устименко . Земляцтво // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16000 (дата звернення: 15.05.2021)