Земскій сборникъ Черниговской губерніи — Енциклопедія Сучасної України

Земскій сборникъ Черниговской губерніи

«ЗЕ́МСКІЙ СБО́РНИКЪ ЧЕРНИ́ГОВСКОЙ ГУБЕ́РНІИ» Видавали 1869–1915 рос. мовою; спочатку щомісяця, 1913–15 – окремими випусками, часто кілька чисел об’єднували в один том. Друкували офіц. документи (зокрема розпорядження стосовно земств, постанови губерн. правління, земську хроніку); від 2-ї пол. 1870-х pp. – статист. матеріали й окремі краєзнав. розвідки; від серед. 1890-х pp. – монографії та відомості з археології, історії, етнографії; дослідж. з с. госп-ва ґрунтознавства, кооперації, торгівлі, медицини, ветеринарії, ентомології тощо. Серед авторів – М. Василенко, А. Верзилов, М. Вороний, М. Грінченко, П. Добровольський, П. Дорошенко, А. Дядиченко, Г. Коваленко, І. Коновал, С. Русова, В. Хижняков, О. Шликевич. Як додатки видано «Этнографические материалы, собранные въ Черниговской и соседнихъ съ ней губерніяхъ» (1895; 1897; 1899) та зб. «Изъ устъ народа» (1900) Б. Грінченка, його бібліогр. покажчик «Литература украинского фольклора. 1777–1900» (1901), «Сборникъ материалов по малорусскому фольклору (Черниговской, Волынской, Полтавской и некоторыхъ другихъ губерній)» (1902) О. Малинки. Опубл. статті про І. Котляревського, Є. Гребінку, П. Куліша, Ганну Барвінок, Л. Глібова, М. Гоголя, О. Маркевича; некрологи О. Кониського, Л. Толстого та ін. У редакції у різний час працювали М. Вербицький, П. Єфименко, Г. Коваленко, В. Самійленко, М. Коцюбинський, І. Коновал (1904 склав «Указатель статей, помещенныхъ въ “Земскомъ сборнике” съ 1869 по 1903 годъ»).

Літ.: Дудко В. По сторінках «Земского сборника…» // Вітчизна. 1986. № 5; Гапієнко А. Історико-краєзнавчі матеріали в «Земском сборнике Черниговской губернии» // Сіверян. літопис. 1995. № 3.

А. А. Гапієнко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
А. А. Гапієнко . Земскій сборникъ Черниговской губерніи // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16075 (дата звернення: 19.06.2021)