Зіменко Владислав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Зіменко Владислав Іванович

ЗІМЕ́НКО Владислав Іванович (02. 08. 1953, с. Монастирище Примор. краю, РФ) – фізик. Канд. фіз.-мат. (1983), д-р тех. (1994) н. Закін. Київ. політех. ін-т (1976). Працював у Ін-ті фізики напівпровідників АН УРСР (1979–87); від 1987 – у Ін-ті проблем реєстрації інформації НАНУ: 1988–96 – зав. лаб. фіз. методів оптич. запису інформації, 1996 – зав. відділу оптич. носіїв інформації; від 1996 – нач. упр. безпеки інформ. технологій АТ «Індекс-банк» (усі – Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – створення фіз.-тех. основ реєструв. середовищ на основі лужноземел. сульфідів, легованих рідкоземел. елементами, для оптич. носіїв інформації зі швидким багатораз. перезаписом інформації.

Пр.: Investigation of traps in the transition region of Si–SiO2 structures of cryogenic temperatures // Phys. Stat. Sol.(a). 1982. Vol. 71; Interrelation between surface states and transition layer defectes in Si–SiO2 structures // Solid State Communication. 1986. Vol. 57, № 3; Температурні залежності спектрів фотолюмінесценції кристалів Y2O3 : Eu3+ // Доп. АН УРСР. Сер. А. 1990. № 9; New registration medium with optical luminescence stimulation // Proceedings of SPIE. 1993. Vol. 2108 (усі – співавт.).

В. В. Петров

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. В. Петров . Зіменко Владислав Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16172 (дата звернення: 06.05.2021)