Зінченко Арсен Леонідович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Зінченко Арсен Леонідович


Зінченко Арсен Леонідович

ЗІ́НЧЕНКО Арсен Леонідович (20. 07. 1948, с. Парпурівці Вінн. р-ну Вінн. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1998). Нар. депутат України (1990–94). Закін. фіз.-мат. (1972) й істор. (1975) ф-ти Вінн. пед. ін-ту, де й працював 1980–90; у 1992–94 – голова Ради у справах релігій при КМ України; 1994–98 – у Центрі пам’яткознавства НАНУ та Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури (Київ); 1998–2003 – декан ф-ту міжнар. відносин і зав. однойм. каф. Київ. міжнар. ун-ту; 2004–06 – у Центрі українознавства Київ. ун-ту; від 2008 – зав. каф. історії України і методики навч. Київ. міського пед. ун-ту. У ВР України 1-го скликання – голова підкомісії заг. освіти Комісії з питань нар. освіти і науки, чл. Нар. ради. Досліджує історію укр. селянства, Церкви, міжнар.-політ. думки.

Пр.: Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. К., 1993; Життя і діяння митрополита Василя Липківського. К., 1997; Ієрархи Української церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський. К., 2003; Нариси історії подільського селянства: 1917–1930. В., 2008.

Статтю оновлено: 2010