Критська Тетяна Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Критська Тетяна Володимирівна

КРИ́ТСЬКА Тетяна Володимирівна (21. 05. 1948, м. Дзауджикау, нині Владикавказ, РФ) – фахівець у галузі матеріалознавства кремнію. Д-р тех. н. (2007), проф. (2007). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1971). Відтоді працювала у НДІ «Перетворювач» (Запоріжжя); 1974–2001 – у н.-д. лаб. Запоріз. титаномагнієвого комбінату; від 2004 – у Запоріз. інж. академії: від 2006 – проф. Досліджує процеси рафінування та легування кремнію, розробляє мето­ди одержання високодосконалих монокристалів кремнію із зада­ними електрофіз. властивостями, зокрема й для приладів, стій­ких до дії зовн. факторів.

Пр.: Свойства монокристаллов крем­ния, выращенных по методу Чохральского, при управлении потоками поверхностного тепло-массопереноса // Теория и практика металлургии. 2005. № 4–5; Присутствие электрически неактивного бора в монокристаллах крем­ния, выращенных по методу Чохральского // Науч. тр. Запорож. инж. академии. Металлургия. 2006. Вып. 13 (спів­авт.); Особенности свойств кристаллического кремния, содержащего водород // Изв. вузов. Мат. электрон. техники. 2009. Вып. 3 (спів­авт.); Моделирование процесса накопления радиационных дефектов в процессе облучения монокристаллов Sі < Р > и Sі < Р > Gе // Науч. тр. Запорож. инж. академии. Металлургия. 2010. Вып. 21 (спів­авт.).

М. Ю. Пазюк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Ю. Пазюк . Критська Тетяна Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1627 (дата звернення: 20.04.2021)