Злепко Сергій Макарович — Енциклопедія Сучасної України

Злепко Сергій Макарович

ЗЛЕ́ПКО Сергій Макарович (10. 08. 1950, Вінниця) – фахівець у галузі радіоелектроніки. Д-р тех. н. (1990), проф. (2002). Закін. Вінн. політех. ін-т (1974), де відтоді (з перервою) працює (нині тех. ун-т): від 1993 – зав. каф. проектування мед.-біол. апаратури Ін-ту радіотехніки, зв’язку та приладобудування. 1976–79 – інж. ЦКБ інформ. техніки (Вінниця). Розробляє принципи та методи проектування біотех. і мед. систем; матем. моделі оцінки й прогнозування стану здоров’я людини; інформ. технології і комплекси для психофізіол. тестування персоналу.

Пр.: Дилатационная кардиомиопатия: клинико-математическая модель прогнозирования недостаточности кровообращения // УКЖ. 1996. № 2; Критерії вибору числа елементів в активних решітках, які здійснюють пригнічення власних шумів вхідних кіл приймальних інформаційних систем // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. 1998. Вип. 1; Типологія особистості – основа сучасних технологій психофізіологічного тестування персоналу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. 2004. Т. 2, ч. 2; Інформаційна технологія психофізіологічного тестування і відбору персоналу для органів внутрішніх справ. В., 2008 (усі – співавт.).

М. І. Пашенко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
М. І. Пашенко . Злепко Сергій Макарович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16322 (дата звернення: 07.05.2021)