Знак — Енциклопедія Сучасної України

Знак

«ЗНАК» Засн. у травні 1993 у Львові як вісник Укр. геральд. т-ва. Виходить тричі на рік укр. мовою; наклад 500 прим. (перші вип. – по 900 прим.). Публікує дослідж. та матеріали з укр. і зарубіж. геральдики, вексилології, сфрагістики, генеалогії, спорт. і військ. емблематики, уніформології, огляди й рец. нових вид.; хроніку діяльності Т-ва; метод. рекомендації з геральдики і прапорництва обл., р-нів, р-нів у містах та територ. громад міст, селищ і сіл; відомості про запровадження метрич. книг. Розповсюджується серед чл. Т-ва, надходить до осн. б-к України.

А. Б. Гречило

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
А. Б. Гречило . Знак // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16374 (дата звернення: 14.05.2021)