Знак Зеновій Орестович — Енциклопедія Сучасної України

Знак Зеновій Орестович

ЗНАК Зеновій Орестович (23. 04. 1960, м. Дрогобич Львів. обл.) – хімік. Д-р тех. н. (2008). Закін. Львів. політех. ін-т (1982), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): від 2008 – проф. каф. хімії і технології неорганіч. речовин. Основні напрями наук. досліджень: технологія сірки та сірковміс. сполук; технологія кондиціонування води й очищення стоків; воднева енергетика; охорона довкілля і рац. використання сировин. ресурсів.

Пр.: Загальна хімічна технологія: Підруч. Л., 2005 (співавт.); Моделювання процесу одержання полімерної сірки внаслідок плазмохімічного перероблення сірковмісних сполук // ЭР. 2006. № 5; Одержання полімерної сірки внаслідок електрохімічного перероблення відхідних тіосульфатних розчинів // Вопр. химии и хим. технологии. 2007. № 2 (співавт.); Утилізація відхідних розчинів хінгідронного очищення газів від сірководню з одержанням полімерної сірки // ЭР. 2008. № 1.

Р. Р. Оленич

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Р. Р. Оленич . Знак Зеновій Орестович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16375 (дата звернення: 21.06.2021)