Збірник наукових праць Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ АКАДЕ́МІЇ ВІЙСЬКО́ВО-МОРСЬКИ́Х СИЛ імені П. С. Нахімова» Засн. 1998 як «Збірник наукових праць Севастопольського військово-морського інституту імені П. С. Нахімова», від 2010 – сучасна назва. Видають 2–4 рази на рік, матеріали друкують рос. та укр. мовами; наклад 100 прим. Рубрики: «Озброєння і військова техніка», «Радіотехнічні системи та зв’язок», «Інформаційні технології», «Енергетичні системи кораблів та суден», «Живучість корабля та безпека на морі», «Людино-машинні системи», «Загальнонаукові проблеми».

В. О. Кузьмін

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. О. Кузьмін . Збірник наукових праць Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16492 (дата звернення: 19.06.2021)