Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ АКАДЕ́МІЇ ВНУ́ТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇ́НИ» Засн. 2007 у Харкові. Виходить двічі на рік; наклад 100 прим. Матеріали вміщує укр. і рос. мовами. Висвітлює актуал. питання розроблення, модернізації та експлуатації спец. техніки, озброєння, тех. засобів, комплексів і систем сил охорони правопорядку. Рубрики: «Розробка та модернізація спеціальної техніки та озброєння сил охорони правопорядку», «Інженерні, технічні, програмно-апаратні, програмні засоби, комплекси та системи сил охорони правопорядку», «Історія техніки», «Актуальні проблеми фізики, математики, механіки, машинознавства». Гол. ред. – О. Морозов (від 2009).

Д. В. Павлов

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Д. В. Павлов . Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16493 (дата звернення: 11.05.2021)