Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ БЕРДЯ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1999 як «Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Осипенко (Педагогічні науки)». Від 2002 – сучасна назва. Виходить 4 рази на рік; наклад 300 прим. Висвітлює результати дослідж. з актуал. проблем теорії та історії педагогіки. Год. ред. – І. Богданов (від 2010).

К. А. Назімова

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
К. А. Назімова . Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16494 (дата звернення: 14.05.2021)